bezchmurnie
13°
13°
niedziela
Kolejne uwagi RIO. Tym razem chodzi o księgowość
24 lutego 2020 r. | 10:35
11

Kolejne uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczyły nieprawidłowości zakresie księgowości i sprawozdawczości Urzędu Gminy Panki.

W 2019 r. wprowadzono do ksiąg rachunkowych Urzędu zaniżoną wartość początkową środka trwałego powstałego w wyniku inwestycji pn: „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 693043 S – ul. 3-go Maja, Nr 693006 S – ul. Słoneczna, 693003 S – ul. Wspólna oraz przebudowa skrzyżowania tych dróg z drogami powiatowymi Nr 2032S ul. Zielona, Nr 2035 S, ul. Powstańców Śląskich i przebudowa ul. Wspólnej m. Panki, gm. Panki” o koszty dokumentacji projektowej w wysokości 15.375,00 zł.

Naruszono tym art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351). Zgodnie ze wskazanym przepisem, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

Powyższym naruszono również zasady funkcjonowania konta 011 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.). Zgodnie z opisem tego konta, konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych. Powyższe dotyczyło kosztów wykonania dokumentacji projektowej, poniesionych na podstawie faktury VAT z dnia 8 września 2016 r. na kwotę 15.375,00 zł. Koszty wynikające z ww. faktury ujęto w ewidencji do konta 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na koncie analitycznym o nr 080 – 60016-6050-W-15-185, natomiast wszystkie pozostałe koszty dotyczące tej inwestycji na łączną kwotę 3.115.032,41 zł ujęto na innym koncie analitycznym o nr 080 – 60016-6050-W-19-122. W 2019 r. sporządzono dokument OT, na podstawie którego ujęto w ewidencji konta 011 zwiększenie wartości środka trwałego na kwotę 3.115.032,41 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy Panki, to błąd wynikający z przeoczenia. Dokument OT zostanie skorygowany w bieżącym roku budżetowym, na podstawie którego skorygowane zostaną również zapisy w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Panki.

Sporządzenie dokumentu OT należało do pracowników komórki merytorycznej, tj. Inspektoratu Inwestycji i Infrastruktury, zgodnie z Instrukcją kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych ustalonej zarządzeniem Nr 120.21.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 28 października 2016 r., natomiast prowadzenie ewidencji konta 080 należało do pracowników Inspektoratu Finansowego. Nadzór nad pracownikami Inspektoratu Inwestycji i Infrastruktury sprawował Kierownik tego Referatu, natomiast nadzór nad pracownikami Inspektoratu Finansowego sprawowała p. Agnieszka Balas – Skarbnik Gminy Panki.

Wniosek nr 2
Dokonać weryfikacji wartości początkowej środków trwałych powstałych w wyniku ww. inwestycji, mając na uwadze art. 28 ust.8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz zasady funkcjonowania konta 011 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.) oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Panki w zakresie prawidłowego ustalania wartość środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji, mając na uwadze ww. przepisy oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKI11 odpowiedzi na “Kolejne uwagi RIO. Tym razem chodzi o księgowość”

 1. Mieszkaniec pisze:

  O jejku. Bałas popełniła błąd. Taki rekin finansowy.

  8
  1
 2. ksiegowa pisze:

  to księgowe na najwyższym poziomie !
  z najwiekszym EGO !
  wszystko wiedza co i jak i ten tego !
  a jakby co źle wyszło to winni wszyscy wkoło byle własne EGO nie tknięte pozostało !
  HAHAHA

  8
  1
 3. Rysiek pisze:

  Kolejny skandal!!!
  Jutro sesja zwolana w trybie nadzwyczajnym.!
  Nieuki znowu spieprzyły uchwałę. I kuratorium i nadzór prawny wojewody alarmowali. Gdzie teraz jest Brzeczek i jego „jako pierwszy napisałem”?
  Pani wojt kto teraz odpowie za błąd? I poniesione koszty? Czy Brzeczek nie pisze bo tak jak w przypadku spieprzonego wniosku na fotowoltaikę czeka na reakcję pani wójt?

  11
  2
  • Sąsiad pisze:

   I Rada głosuje takie buble. A pani przewodnicząca Gierak te uchwały podpisuje. W jednym z poprzednich postów pisała, że ma dyżury w czwartki i od ponad roku były tylko dwie osoby. To może w tym czasie z nudów zamiast popychaćć pierdoły z panią wójt to by może chociaż poczytała i poprawiła te uchwały.

   7
   1
  • Gagatek pisze:

   Jak były tylko dwie osoby to powinno jej dać do myślenia. Dlaczego
   – bo jej nie lubią
   – bo jako córce SB-ka jej nie ufają
   – bo patrząc jakie buble uchwała to trudno wsie takiej osoby doradzać

   4
   1
 4. Anka pisze:

  Fachowcy od siedmiu boleści

  5
  3
 5. IRENA pisze:

  Bodzio wróć !!!!!!!!

  4
  1
 6. Dorota pisze:

  Bodzio ma problemy z prawem, jest już Bodzio Z, więc poczekaj Irenka na wyrok, a tak na poważnie to nie wstyd ci?

  3
  3
 7. Dorota pisze:

  a co mnie jakiś Jarosław obchodzi? Obywatel jak każdy inny jak Pilarz czy Wystalski. Za to Praski był z tego co pamiętam 8 lat wójtem nie?

  2
  1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *