zachmurzenie duże
23°
23°
piątek
Reklama
Komunikat KRUS
06 lipca 2020 r. | 11:12
0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zasiłek opiekuńczy został  przedłużony do 12 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 4a ust.1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, mogą nadal kontynuować pobieranie świadczenia z KRUS.

Przypominamy, iż zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Rolnik lub domownik, który stara się o przyznanie prawa do pobierania zasiłku opiekuńczego, powinien prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/  oraz wysłać:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
- osobiście, pamiętając o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie placówki czy oddziału.

Kasa sukcesywnie będzie przyznawać prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie złożonych wniosków, na okres opieki wskazany we wniosku, po uprzednim spełnieniu wymaganych kryteriów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *