zachmurzenie duże
wtorek
Reklama
Nabór do Dziennego Domu „Senior+”
06 grudnia 2018 r. | 11:00
0

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku, przy ul. Rómmla 4a.

Dom jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dziennego świadczącym usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Kłobuckiego w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, samotnych lub żyjących w rodzinach, którzy wymagają pomocy ze względu na wiek, swoją sytuacje zdrowotną i rodzinną lub inne przyczyny losowe.

Informacje ma temat Domu, jego specyfiki, oferty i sposobu rekrutacji osób ubiegających się o miejsce w nim, określone są w Regulaminie Organizacyjnym Dziennego Domu „Senior+”.

Pobyt w Domu będzie częściowo odpłatny dla osób, które przekraczają kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej. Wysokość odpłatności zostanie ustalona indywidualnie dla każdej z osób ubiegających się o miejsce w Domu. Zasady odpłatności za pobyt w Domu określa uchwała Rady Powiatu Kłobuckiego Nr 10/II/2018 z dnia 30 listopada 2018 r, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia.

Wnioski wraz z ich załącznikami należy składać w terminie do 12 grudnia 2018 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 23, 42-100 Kłobuck.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kłobucku pod numerem tel. 34 310 00 31 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pod numerem tel. 34 310 05 23/24.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku - Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku.
  2. Uchwała Rady Powiatu Nr 10/II/2018 z dnia 30 Listopada 2018 r, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia - Uchwała Rady Powiatu Nr 10/II/2018 z dnia 30 Listopada 2018 r, w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia.
  3. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku - Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku.
  4. Karta osoby ubiegającej się o miejsce w Dziennym Domu „Senior+” w Kłobucku - Karta osoby ubiegającej się o miejsce w Dziennym Domu „Senior+” w Kłobucku.
  5. Zaświadczenie lekarskie - Zaświadczenie lekarskie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *