zachmurzenie umiarkowane
23°
23°
sobota
Reklama
Ogromne zarobki w gminie Panki
24 grudnia 2018 r. | 10:31
0

Pieniądze wzbudzają wiele kontrowersji. Szczególnie wtedy, gdy wielu uważa, że przepłaca się za pracę. Minął miesiąc od zmiany wójta w Pankach, a w portalach internetowych nadal wrze na temat zarobków, premii czy odpraw najważniejszych urzędników, w tym byłej sekretarz odprawionej z urzędu ledwie kilkoma dwoma tygodniami. Tematem dyskusji są też bardzo wysokie stawki, jakie urząd ten płacił wynajętemu radcy prawnemu.

Wystąpiliśmy do gminy z zapytaniem, jak naprawdę wyglądały płatności na rzecz Bogdana Praskiego, Elżbiety Wachowskiej i Marka Witeckiego w roku 2018.

WÓJT
Wypłaty wszystkich środków pieniężnych na rzecz wójta Bogdana Praskiego w roku 2018 z wyszczególnionym rodzajem wypłaty wyglądały następująco:
- zostały wypłacone dodatki specjalne wysokości 21 786,30 zł. Co daje na rękę 15 245,10 zł (netto). Są to wypłaty zgodnie z artykułem 36 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Jak wynika z ustawy, na stanowiskach tych przysługuje dodatek w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% i nieprzekraczający 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
- dodatek funkcyjny był wypłacony w kwocie 15 825 zł brutto, to jest 11 093,40 zł netto
- zgodnie z uchwałą Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Panki, Bogdanowi Praskiemu wypłacono również ekwiwalent za odzież. Otrzymał on 26 lipca 2018 roku 1000 zł na podstawie artykułu 58 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego.
- Bogdanowi Praskiemu wypłacono również ryczałt za paliwo za rok 2018 w łącznej kwocie 2359,08 zł brutto, to jest 1934,45 zł netto jako zwrot kosztów paliwa używanego w aucie prywatnym do celów służbowych.

SEKRETARZ
Elżbiecie Wachowskiej w roku 2018 wypłacono z wyszczególnieniem rodzaju wypłat, świadczeń, dodatków, nagród etc., następujące środki:
- dodatki specjalne w wysokości 4000 zł brutto, to jest 2853,96 zł netto
- dodatek funkcyjny wyniósł łącznie 13 420 zł, to jest 9416,91 zł netto
- nagrody uzyskała w kwocie 4600 zł brutto, to jest 3272,10 zł netto
Pani sekretarz nie przysługiwał ekwiwalent za odzież, ani ryczałt za paliwo.

RADCA PRAWNY
Sporo zarobił na współpracy z Urzędem Gminy Panki mecenas Marek Witecki. W informacji przekazanej naszej redakcji z początku roku wynikało, że miesięcznie gmina będzie wydawać 3690,00zł brutto na współpracę z kancelarią mecenasa. Nasza redakcja uzyskała jednak informację, że na skutek umowy podpisanej 3 stycznia 2018 roku, na rzecz Marka Witeckiego wypłacono łącznie środki w wysokości 49 200 zł za 10 miesięcy współpracy, a wypłaty miały miejsce od 12 lutego do 27 listopada, gdy wypłacono faktury VAT za wrzesień i październik.

Sama umowa z mecenasem Witeckim trwa nadal. Spodziewać się można za listopad i grudzień kolejnych wypłat po 4920 zł brutto za usługi na rzecz gminy. Co ciekawe – można taniej. Urząd prowadzony przez Wójt Urszulę Bujak wynajął już radcę na okres od 3 grudnia br. do 15 stycznia 2019 roku za 1380 zł brutto.

Jak dowiedzieliśmy się już po publikacji powyższego materiału, to nie jedyne wypłaty na rzecz mecenasa.

JAROSŁAW BRZĘCZEK
Klobucka.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *