zachmurzenie duże
20°
20°
sobota
Reklama
Pieniądze z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
10 sierpnia 2020 r. | 12:14
0

Pracodawcy mogą składać już wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba przekazać do 31 sierpnia. Na konkurs przeznaczono łącznie 50 mln zł.

Celem konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Wnioski można składać już od 27 lipca. To, jaką kwotę dofinansowania otrzyma dana firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90% szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym wypadku wynieść 140 tys. zł. Najwięksi pracodawcy, czyli ci zgłaszający co najmniej 250 osób do ubezpieczeń społecznych, mogą uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości 500 tys. zł.

Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:
- od 1 do 9 osób – 90% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 140 000 zł;
- od 10 do 49 osób – 80% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 zł;
- od 50 do 249 osób – 60% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340 000 zł;
- od 250 osób – 20% szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.
Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych. Może to być np. zakup osłon i urządzeń ochronnych lub technologii oczyszczania oraz uzdatniania powietrza. Pełna lista znajduje się w załączniku do Regulaminu Konkursu.

Tylko do 31 sierpnia
- Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin, do którego można złożyć dokumenty, to 31 sierpnia. Szczegółowy regulamin konkursu oraz informacje o wymaganych załącznikach są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Biuletynie Informacji Publicznej - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wniosek składany jest w formie papierowej i elektronicznej. Jego rozpatrzenie jest dwuetapowe. Najpierw podlega on ocenie formalnej przez ZUS, czyli sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów, a następnie wniosek jest oceniany merytorycznie. W tym przypadku sprawdzają go eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Konkurs dla solidnych firm
Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Z konkursu nie może skorzystać przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *