zachmurzenie duże
23°
23°
piątek
Reklama
UG Panki wdrożył RODO
30 maja 2018 r. | 09:18
0

Urząd Gminy Panki informuje o wprowadzeniu RODO w urzędzie. Zgodnie z art.13 ust.1 i 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Panki z siedzibą w Urzędzie Gminy Panki przy ul. Tysiąclecia 5 w Pankach.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Pan Mariusz Mandat, iodo@panki.pl.

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Panki odbywa się na podstawie przepisów prawa uzasadniających konkretny cel przetwarzania, na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w ramach podpisanej umowy, kiedy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub jest niezbędne do wykonania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym.

Jeżeli realizacja celu przetwarzania danych tego wymaga dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom.

Okres przechowywania danych w Urzędzie Gminy Panki zależny jest od celu przetwarzania i przyporządkowanej mu kategorii archiwalnej. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:
- dostępu do danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przeniesienia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli podanie danych jest wymogiem ustawowym albo umownym lub warunkiem zawarcia umowy, powinno to wynikać wprost z przepisów lub umowy. Jeżeli podanie danych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych może być niezrealizowanie celu dla którego miały być przekazane.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *