zachmurzenie duże
23°
23°
piątek
Reklama
fot. Stal Mielec
Wojewoda unieważnił zarządzenie Wójta. Chodzi o lekcje Wuefu!
31 października 2017 r. | 20:09
3

Wojewoda Śląski unieważnił Zarządzenia Wójta Gminy Panki Nr SG.4424.9.2017 z dnia 24.05.2017 r. zawierającego wytyczne dotyczące zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Pankach na rok szkolny 2017/2018.

Zdaniem organu nadzoru żaden przepis prawa nie daje organowi prowadzącemu prawa do kreowania treści arkusza organizacyjnego szkoły i nakazania dyrektorowi szkoły sporządzenia arkusza konkretnej treści, bądź aneksowania go w ściśle przez organ ustalony sposób.

W myśl przepisu art. 58 zdanie pierwsze ustawy, organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Kwestionowane zarządzenie wydane przez Wójta Gminy Panki, w sposób niedopuszczalny i pozbawiony podstawy prawnej wkracza w zakres kompetencji i odpowiedzialności innych podmiotów, wpływając na treść aktów wewnętrznych dotyczących organizacji podległych placówek (arkuszy organizacji).

Zdaniem organu nadzoru dyrektor szkoły ma wyłączne prawo do decydowania o zapewnieniu zajęć świetlicowych dla uczniów jak również o podziale na grupy przy organizowaniu zajęć wychowania fizycznego.

Jednocześnie organ nadzoru podkreśla, że pismem Nr SG.4400.2.2017.EW z dnia 23 października 2017 r. Wójt Gminy Panki złożył wyjaśnienia do wszczętego postępowania nadzorczego, podnosząc m.in., że pismo skierowane do dyrektora szkoły nie jest zarządzeniem i nie zawiera wytycznych Wójta Gminy Panki, a jedynie wskazówki Wójta Gminy Panki do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018, które stanowiły uwagi do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Pankach na rok szkolny 2017/2018, które zostały wykazane w Opinii Kuratora Oświaty w Katowicach i następnie przedmiotowym pismem zostały przekazane dyrektorowi szkoły.

Po wnikliwej analizie dokumentu Nr SG.4424.9.2017 z dnia 24.05.2017 r. dotyczącego zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Pankach na rok szkolny 2017/2018 organ nadzoru doszedł do przekonania, że - wbrew temu co twierdzi Gmina w treści złożonych wyjaśnień - dokument ten nie zawiera wyłącznie treści wytycznych Kuratorium Oświaty, ale wprost określa wytyczne dla dyrektora szkoły w Pankach w zakresie dotyczącym organizacji lekcji wychowania fizycznego oraz prowadzenia zajęć świetlicowych.
3 odpowiedzi na “Wojewoda unieważnił zarządzenie Wójta. Chodzi o lekcje Wuefu!”

  1. Irena pisze:

    Bodzio wie lepiej.

  2. szef pisze:

    rozczochrana na kolana!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *