zachmurzenie duże
11°
11°
poniedziałek
Reklama
X sesja Rady Powiatu Kłobuckiego
01 stycznia 2020 r. | 13:34
0

30 grudnia 2019 roku odbyła się X sesja Rady Powiatu Kłobuckiego. Rada Powiatu przyjęła budżet Powiatu Kłobuckiego na 2020 rok. Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w powiatowych szkołach, inwestycje drogowe, ekologiczne źródła energii, wykorzystanie środków z Unii Europejskiej to główne priorytety budżetu Powiatu na 2020 rok.

Rada Powiatu Kłobuckiego uchwaliła Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2024.

Radnym przedstawiono Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020.

Istotnym punktem obrad było przyjęcie przez Radę Powiatu Kłobuckiego stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Utworzenie tego kierunku wpłynie na zwiększenie dostępności młodzieży regionu do kształcenia w tym niezwykle potrzebnym zakresie. Realizacja inicjatywy Uniwersytetu, który rozpoczął przygotowania związane z uruchomieniem kierunku lekarskiego przyczyni się do podwyższenia poziomu ochrony zdrowia w subregionie północnym, poprzez wzmocnienie specjalistycznej kadry medycznej i docelowo poprawi jakość i dostępność usług medycznych. Z ramienia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, w sesji Rady Powiatu Kłobuckiego, uczestniczyli: Pani Rektor - prof. dr hab.  Anna Wypych-Gawrońska, Pan Prorektor ds. Rozwoju – dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk oraz prof. dr hab. Wiesław Pilis. /Powiat Kłobucki/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *