zachmurzenie duże
11°
11°
niedziela
Reklama
Wikiwand
Konsultacje bez konsultacji ws. szkół w powiecie
04 kwietnia 2019 r. | 11:59
0

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kłobuckiego od dnia 1 września 2019 r.

Konsultacje ogłoszone uchwałą Nr 103/2019 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2019 roku przeprowadzone zostały w dniach 21 - 28 marca 2019 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kłobuckiego od dnia 1 września 2019 r. zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii lub uwag.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły wnioski i uwagi od organizacji pozarządowych. /Powiat Kłobucki/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *